جدیدترین اخبار

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی زیر  ما در برگزاری هر چه بهتر دوره‌های بعدی مسابقات کمک کنید.

تمامی نظرات شما با دقت توسط تیم فنی مسابقات بررسی خواهد شد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس‌گزاریم.

شرکت در نظرسنجی

داوری مسابقه

همزمان با پایان اولین دوره‌ی مسابقات مهارت سنجی داوری این مسابقات آغاز گردید.

پس از بررسی جواب‌های ارسالی شرکت‌کنندگان از جنبه‌های مختلف و تکمیل داوری مسابقه، با نفرات برتر تماس گرفته خواهد شد و از آنها برای مصاحبه‌ی حضوری دعوت خواهد شد تا از صحت نتایج به دست‌آمده اطمینان حاصل شود. با تکمیل این فرآیند نتایج به دست آمده در وبلاگ مسابقه اعلام شده و در مراسمی که متعاقبا اعلام خواهد شد مراسم اهدای جوایز و گواهینامه‌ها انجام خواهد شد.