نویسنده: مدیر سایت

مهارت کسب بازاریابی گاهی بیشتر از اصل فناوری ارزشمند است

مهندس امیری‌نیا رئیس هیئت‌مدیره موسسه دانش‌بنیان برکت: مهارت کسب بازاریابی گاهی بیشتر از اصل فناوری ارزشمند است مهندس امیری‌نیا رئیس هیئت‌مدیره موسسه دانش‌بنیان برکت به‌عنوان یکی از سخنران‌های
Read More

بلند و دست‌یافتنی

کوچکترین شرکت‌کننده فن آوردی که تنها پانزده سال دارد از آرزوهایش می گوید آرزو های بلند و دست‌یافتنی روز آخر مسابقه فن آورد متوجه حضور یک نوجوان گیلانی
Read More