در فن‌آورد #تخصص حرف اول را می‌زند!

مجموعه رقابت‌های فن‌آورد رویدادی است برای آزمون #تخصص افراد و اینکه افراد از لحاظ عملی چه مقدار از محیط رشته تخصصی خود آگاهی دارند. در فن‌آورد مهارت پاسخگویی افراد به سؤالات واقعی معیار برتری آنان محسوب می‌شود و نه مدرک و معدل تحصیلی آنان. فن‌آورد فرصتی است برابر برای متخصصین و شرکت‌کنندگان تا از سراسر کشور با یکدیگر بر سر مسائل واقعی به رقابت بپردازند. هم اکنون برای ثبت‌نام به آدرس اینترنتی رقابت www.fanavard.ir مراجعه نمایید.

tt

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*